ד"ר קלריסה מור-גן

רחוב הירדן 91, רמת גן

טלפון: 03-5740484
פקס: 03-6743507
אימייל: dr.clarisamorgan@gmail.com